Over Ondernemersvereniging Fijnaart

Ondernemersvereniging Fijnaart is een actieve vereniging van ondernemers die zich ten doel stelt het behartigen van de zakelijke belangen van de ondernemers in de voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen. Deze voormalige gemeente bestond uit de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Ook het industriegebied Dintelmond valt binnen de grenzen van dit gebied.

Deze website ondersteunt enerzijds de informatieuitwisseling en samenwerking tussen de leden van de ondernemersvereniging en dient anderzijds als communicatiemiddel tussen de vereniging en de inwoners van de bovengenoemde kernen.

Alle ondernemers zijn van harte uitgenodigd om lid te worden van de Ondernemersvereniging Fijnaart, want samen bereiken we meer!

Word nu lid van de ondernemersvereniging