Ondernemersfonds Fijnaart

Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) zijn aan de slag gegaan met een gebiedsgericht ondernemersfonds per dorp/stad, op basis van reclamebelasting. Alle ondernemers dragen zelf bij aan het fonds en de gemeente vermeerdert deze bijdrage vanaf 2021. De besteding hiervan bepalen de ondernemers ook zelf. Zo kan het bijvoorbeeld gebruikt worden voor gezamenlijke marketing, sfeerverlichting, het organiseren van workshops of activiteiten zoals braderieën of andere evenementen.

Doel ondernemersfonds

De ondernemersverenigingen zien het ondernemersfonds als een manier om tot meer gezamenlijke investeringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen ondernemers te versterken. Alle ondernemers dragen zo bij aan gezamenlijke investeringen in de aantrekkelijkheid van de centra met als doel om hier ook allemaal van te profiteren. Het ondernemersfonds draagt op deze wijze bij aan de leefbaarheid van onze dorpen en steden.

 

Archief:

https://www.moerdijk.nl/web/Ondernemersfonds/Ondernemersfonds-Fijnaart.html

Persbericht BN De Stem 19/01/2019

Aanmeldformulier werkgroep Ondernemersfonds

Uitnodiging informatiebijeenkomst Ondernemersfonds

Samenvatting werksessie Fijnaart 13 maart

Samenvatting consulatatiebijeenkomst Fijnaart Ondernemersfonds

Uitnodiging meebepalen activiteitenplan

Notulen bijeenkomst 8 januari 2020