BELANGRIJKE informatiebijeenkomst

BELANGRIJKE informatiebijeenkomst

Hierbij nodigen wij u uit voor de BELANGRIJKE informatiebijeenkomst inzake in onze opdracht gemaakte HBD-kansenkaart van Fijnaart en de actuele stand van zaken betreffende de CENTRUMVISIE Fijnaart, zowel voor leden en niet-leden.

DINSDAG 22 JANUARI 2013, in DE PAREL, Pr.Margrietstraat 15 te Fijnaart
AANVANG 19:30 UUR

Agenda:
1) Opening door de OVF -voorzitter dhr. Ton Haverkamp
2) Presentatie van de HBD -kansenkaart van Fijnaart, door dhr. ing. Peter N.J. Breuers, ruimtelijk economisch adviseur van Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).
3) Discussie n.a.v. van de HBD -kansenkaart van Fijnaart.
4) Informatie en discussie t.a.v. CENTRUMVISIE Fijnaart; ‘OP WEG NAAR EEN VOLWAARDIGE EN VITALE KERN’, zie het definitief eindrapport van Eldering Management & Consultancy ** opgesteld i. o. v. gemeente Moerdijk.
5) Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
6) Sluiting door de voorzitter.

 

Het bestuur hoopt u allen op deze bijeenkomst te mogen begroeten.