Er komt een gebiedsgericht ondernemersfonds in de centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen

Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) kunnen volgend jaar van start gaan met een gebiedsgericht ondernemersfonds per dorp/stad. Dit op basis van reclamebelasting voor de centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. Hierbij dragen alle ondernemers zelf bij aan het fonds en de gemeente vermeerdert deze bijdrage vanaf 2021. De besteding hiervan bepalen de ondernemers ook zelf. Zo kan het bijvoorbeeld gebruikt worden voor gezamenlijke marketing, sfeerverlichting, organiseren van workshops of activiteiten zoals braderieën of andere evenementen.


IMG 4035Samenwerking en betrokkenheid

De drie ondernemersverenigingen zijn gemotiveerd en enthousiast. Ook andere mogelijke ondernemersverenigingen uit de diverse dorpen en steden in Moerdijk zijn van harte welkom om soortgelijke initiatieven met de gemeente Moerdijk te verkennen. Samenwerking en betrokkenheid is voor ondernemers in kleine winkelcentra van groot belang. Vaak is dit te vrijblijvend en de investeringen zijn niet eerlijk verdeeld.
Kleine winkelcentra liggen onder druk. Via het ondernemersfonds kunnen ondernemers gezamenlijk de schouders eronder zetten en toekomstgerichte investeringen doen en promoties verzorgen, samen bereik je meer, licht Ton Santbergen namens de drie ondernemersverenigingen toe.

Doel ondernemersfonds
De ondernemersverenigingen zien het ondernemersfonds als een manier om tot meer gezamenlijke investeringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen ondernemers te versterken. Alle ondernemers dragen zo bij aan gezamenlijke investeringen in de aantrekkelijkheid van de centra met als doel ook allen te profiteren van de gezamenlijke activiteiten en evenementen. Het ondernemersfonds draagt op deze wijze bij aan de leefbaarheid van onze dorpen en steden waardoor meer bezoekers naar de winkelcentra komen. Dat versterkt onze lokale economie, daar ben ik van overtuigd, aldus wethouder Thomas Zwiers.

Werkwijze

De drie ondernemersfondsen starten volgend jaar. Binnenkort op dinsdag 17 december ondertekenen ze het gezamenlijk convenant ondernemersfonds. Het ondernemersfonds wordt gevuld op basis van een verplichte ondernemersbijdrage via een reclamebelasting vanuit de fondsleden van circa €65.000, dat wordt vanaf 2021 verdubbeld door de gemeente. Het geld uit de reclamebelastingmaatregel gaat naar het ondernemersfonds. Die bepaalt hoe het geld wordt ingezet. Dit doen zij via een exploitatiebegroting dat onderdeel uitmaakt van een subsidieaanvraag. Jaarlijks wordt het ondernemersfonds geëvalueerd en na vier jaar wordt bekeken of het toekomstbestendig is.